Proportionality in international law: Whose interests count?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Sammanfattning

Introduction to Special Issue of the Nordic Journal of International Law
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)275-285
Antal sidor11
TidskriftNordic Journal of International Law
Volym89
Nummer3-4
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Folkrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Proportionality in international law: Whose interests count?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här