Proposed reassessment of the Cambrian GSSP

Loren Babcock, Shanchi Peng, Maoyan Zhu, Shuhai Xiao, Per Ahlberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

44 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Proposed reassessment of the Cambrian GSSP”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap