Proprioceptive defects after an anterior cruciate ligament rupture -- the relation to associated anatomical lesions and subjective knee function

Thomas Fridén, David Roberts, Rose Zätterström, Anders Lindstrand, Ulrich Moritz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

40 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Proprioceptive defects after an anterior cruciate ligament rupture -- the relation to associated anatomical lesions and subjective knee function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap