Prospection as a cognitive precursor to symbolic communication

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

30 !!Citations (SciVal)
Originalspråkengelska
Titel på gästpublikationEvolution of Language: Biolinguistic Approaches
RedaktörerR. Larson
FörlagCambridge University Press
Sidor103-114
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Zoologi
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Lärande

Citera det här