Prospective study of merkel cell polyomavirus and risk of merkel cell carcinoma.

Helena Faust, Kristin Andersson, Johanna Ekström, Maria Hortlund, Trude Eid Robsahm, Joakim Dillner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prospective study of merkel cell polyomavirus and risk of merkel cell carcinoma.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap