Prospects for detecting decreasing exoplanet frequency with main-sequence age using PLATO

Dimitri Veras, David J. A. Brown, Alexander Mustill, Don Pollacco

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prospects for detecting decreasing exoplanet frequency with main-sequence age using PLATO”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap