Prostaglandin E(2) and BDNF levels in rat hippocampus are negatively correlated with status epilepticus severity: No impact on survival of seizure-generated neurons.

Maria Antonietta Ajmone-Cat, Robert Iosif, Christine Ekdahl Clementson, Zaal Kokaia, Luisa Minghetti, Olle Lindvall

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prostaglandin E(2) and BDNF levels in rat hippocampus are negatively correlated with status epilepticus severity: No impact on survival of seizure-generated neurons.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap