Prostataspecifikt antigen--den viktigaste cancermarkören. Diagnostik och uppföljning av prostatacancer har förändrats markant.

Ola Bratt, Thomas Björk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Vid de nivåer av PSA (prostataspecifikt antigen) där en
botbar prostatacancer eventuellt skulle kunna diagnostiseras är godartad prostataförstoring
vanligare än cancer. Urinvägsinfektioner ger ofta
en påtaglig och långvarig ökning av PSA. Vid undersökningsfynd eller symtom som inger misstanke om prostatacancer ska PSA alltid analyseras. Screening med PSA för tidig diagnostik av prostatacancer utvärderas i stora, randomiserade studier. I väntan på resultat från dessa kan varken allmän screening eller PSAtestning vid hälsokontroll rekommenderas. Enligt Socialstyrelsen ska män som önskar hälsokontroll med PSA erbjudas skriftlig och muntlig information samt individuell värdering av möjlig nytta och risk. En broschyr för detta ändamål kommer att distribueras under hösten 2007.
Bidragets översatta titel Prostate-specific antigen--the most important cancer marker. Diagnostics and follow up of prostatic cancer have changed
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)3460-3464
TidskriftLäkartidningen
Volym104
Nummer46
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Citera det här