Prostmötet i Göteborgs stift eller Konsten att skriva kyrkohistoria utan källor

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sammanfattning

När Ingmar Brohed 1975 undersökte prostmötets framväxt saknades originalprotokoll från Göteborgs stift. De återfanns av förf. 1990. Likväl är hans beskrivning i stort sett korrekt. Protokollen vidgar dock avsevärt kunskapen om vilka frågor som behandlades. Prostmötet i Göteborgs stift fick under biskop Blocks tid (1929-48) aldrig en så fast och regelbunden organisation som mötet i Lunds stift redan under Gottfrid Billing, men användes av biskopen för att driva ärenden i önskad riktning. Det fick en växande social funktion. Artikeln reflekterar över forskning utan tillgång till originalkällor samt källvärdet av muntliga uppgifter, som ofta ger svar på andra frågor än de ställda.
Originalspråksvenska
Titel på gästpublikationArkiv, fakultet, kyrka : festskrift till Ingmar Brohed
RedaktörerAnders Jarlert
FörlagLunds universitets kyrkohistoriska arkiv
ISBN (tryckt)91-89515-12-9
StatusPublished - 2004

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här