Protein Kinase C as an Apoptosis Regulator and a Potential Prognostic Factor in Breast Cancer

Gry Kalstad Lönne

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

86 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Protein Kinase C as an Apoptosis Regulator and a Potential Prognostic Factor in Breast Cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar