Protein Kinase C delta Supports Survival of MDA-MB-231 Breast Cancer Cells by Suppressing the ERK1/2 Pathway

Gry Kalstad Lönne, Katarzyna Masoumi, Johan Lennartsson, Christer Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Sökresultat