Protein kinase C inhibition has only a transient growth arresting effect on in vitro regenerating mouse sensory neurons

Peter Wiklund, Per Ekström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Protein kinase C inhibition has only a transient growth arresting effect on in vitro regenerating mouse sensory neurons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap