Protein nanoribbons template enamel mineralization

Yushi Bai, Zanlin Yu, Larry Ackerman, Yan Zhang, Johan Bonde, Wu Li, Yifan Cheng, Stefan Habelitz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Protein nanoribbons template enamel mineralization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap