Protein phosphorylation/dephosphorylation in the inner membrane of potato tuber mitochondria

André Struglics, Kenneth M. Fredlund, Yuri M. Konstantinov, John F. Allen, Ian M. Møller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

40 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Protein phosphorylation/dephosphorylation in the inner membrane of potato tuber mitochondria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar