Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Proteins linked to atherosclerosis and cell proliferation are associated with the shrunken pore syndrome in heart failure patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar