PROTEIOS: an open source proteomics initiative

Per Gärdén, Rikard Alm, Jari Häkkinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

PROTEIOS is an initiative for the development of a comprehensive open source system for storage, organization, analysis and annotation of proteomics experiments. The PROTEIOS platform is based on commonly acknowledged principles for proteomics data publishing.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2085-2087
TidskriftBioinformatics
Volym21
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik och systembiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”PROTEIOS: an open source proteomics initiative”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här