Proteome Profiling of Strawberry and Characterization of a Bet v 1-Homologous Allergen

Rikard Alm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling visar att jordgubbar innehåller ett allergen, proteinet Fra a 1, som är mycket likt det allergen som orsakar besvär vid björkpollen-allergi. Den som får allergiska besvär av jordgubbar, t.ex. att det kliar och blir irriterat i munhålan och svalget när man äter , har ofta en björkpollen-allergi sen tidigare. Motsvarande allergen finns också i en del andra bär, frukter och grönsaker.

I mitt avhandlingsarbete har jag använt proteomik, en metod som innebär att man samtidigt kan detektera tusentals olika proteiner i ett prov. Alla proteinerna separeras först med elektrofores, vilket ger en bild där de individuella proteinerna syns som prickar. Proteinerna identifieras sedan med hjälp av en mass-spektrometer. En stor mängd data samlas in och lagras i en databas för att kunna analyseras närmare. Mycket tid har lagts ner på att göra data-analysen effektiv och pålitlig. Tillsammans med specialister i bioinformatik (dvs data-analys av biologisk data), har jag till verkat nya datorprogram, PROTEIOS och SPECLUST.

Proteinerna i jordgubbarna har undersökts på detta sätt, och vi har kunnat mäta hur mycket allergenet varierar mellan olika jordgubbar, och hur mycket alla de andra proteinerna varierar. När vi mätte fann vi först att vissa jordgubbs-sorter innehöll mer allergen än andra. Men när vi sedan mätte mängden allergen i en och samma sort, i bär som samlats in från flera olika jordgubbsodlingar, fann vi att en och samma sort kan innehålla olika mycket allergen beroende på varifrån den kom. Likadant förhöll det sig med de andra proteinerna. För att ta fram en låg-allergi jordgubbe med så lite allergen att även allergiker kan äta den måste därför växtförädlarna mäta på bär som odlats på många olika sätt, och de behöver ett snabbt och enkelt sätt att mäta mängden allergen.

Genom att i projektet också sekvensera och renframställa jordgubbs-allergenet Fra a 1 har antikroppar genererats som ska kunna användas för ett sådant enkelt sätt att mäta mängden allergen, med så kallad immunoteknik. Vi har dessutom undersökt den speciella typ av jordgubbar, som är vita och som jordgubbsodlare menar kan vara lämpliga att äta för allergiker. Flera vita sorter visade låga halter av allergenet. I en liten klinisk studie undersöktes personer som fick besvär av röda jordgubbar, och ingen av dem fick besvär av de vita jordgubbarna.

Den ekonomiska betydelsen av jordgubben som gröda är stor och jordgubbar används idag som råvara i många olika livsmedel. Jordgubben innehåller bioaktiva ämnen som anses främja hälsan. I en tid när rekommendationen är ett dagligt intag av bär, frukt och grönsaker för att hålla sig frisk och förlänga livet så finns det en stor grupp människor som har begränsade möjligheter att följa denna rekommendation på grund av allergi. Genom låg-allergi jordgubbar, och låg-allergi-former av andra bär, frukter och grönsaker, kan livskvaliteten för dessa förbättras.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Biokemi och Strukturbiologi
Handledare
  • Emanuelsson, Cecilia, handledare
  • Häkkinen, Jari, handledare
Tilldelningsdatum2007 maj 25
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7422-152-7
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-05-25
Time: 13:15
Place: Kemicentrum, sal B Getingevägen 60 Lund

External reviewer(s)

Name: Humphery-Smith, Ian
Title: Professor
Affiliation: Biosystems Informatics Institute, Newcastle upon Tyne, UK

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Proteome Profiling of Strawberry and Characterization of a Bet v 1-Homologous Allergen”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här