Proteome Profiling of Strawberry and Characterization of a Bet v 1-Homologous Allergen

Rikard Alm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Proteome Profiling of Strawberry and Characterization of a Bet v 1-Homologous Allergen”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology