Proteomic and genomic profiling of pancreatic cancer

Daniel Ansari, William Torén, Qimin Zhou, Dingyuan Hu, Roland Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

35 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Proteomic and genomic profiling of pancreatic cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar