Proteomic characterization of the normal human medial meniscus body using data-independent acquisition mass spectrometry

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Proteomic characterization of the normal human medial meniscus body using data-independent acquisition mass spectrometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap