Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Proteomic exploration of common pathophysiological pathways in diabetes and cardiovascular disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap