PROTEOMICS OF ORBITAL TISSUE IN THYROID-ASSOCIATED ORBITOPATHY.

N Matheis, Mikael Lantz, F H Grus, K A Ponto, D Wolters, Håkan Brorson, Tereza Planck, Bushra Shahida, S Pitz, N Pfeiffer, G J Kahaly

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

A potentially altered protein expression profile in orbital tissue from patients with thyroid-associated orbitopathy (TAO) is suspected.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)E1523-E1530
TidskriftJournal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Volym100
Utgåva12
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”PROTEOMICS OF ORBITAL TISSUE IN THYROID-ASSOCIATED ORBITOPATHY.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här