Providing User Security Guarantees in Public Infrastructure Clouds

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Providing User Security Guarantees in Public Infrastructure Clouds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap