PSD-constrained PAR reduction for DMT/OFDM

Niklas Andgart, B S Krongold, Per Ödling, A Johansson, Per Ola Börjesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”PSD-constrained PAR reduction for DMT/OFDM”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap