Pseudomonas aeruginosa uses multiple receptors for adherence to laminin during infection of the respiratory tract and skin wounds

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pseudomonas aeruginosa uses multiple receptors for adherence to laminin during infection of the respiratory tract and skin wounds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap