Psychiatric care utilization among older people with intellectual disability in comparison with the general population: a register study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

235 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Psychiatric care utilization among older people with intellectual disability in comparison with the general population: a register study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap