Psychiatric Drug Prescription and Temporal Associations with a First Diagnosis of Gambling Disorder—Results from a National Register Study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Psychiatric Drug Prescription and Temporal Associations with a First Diagnosis of Gambling Disorder—Results from a National Register Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap