Psychological resilience and health‐related quality of life in 418 swedish women with primary breast cancer: Results from a prospective longitudinal study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Psychological resilience and health‐related quality of life in 418 swedish women with primary breast cancer: Results from a prospective longitudinal study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap