Psychometric properties and factor structure of the 13-item satisfaction with daily occupations scale when used with people with mental health problems

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)
156 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Psychometric properties and factor structure of the 13-item satisfaction with daily occupations scale when used with people with mental health problems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap