Psychometric properties of the Satisfaction With Life Scale in Parkinson's disease.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The Satisfaction With Life Scale (SWLS) is a global measure of life satisfaction (LS). The objective of this study was to evaluate the psychometric properties (data completeness, scaling assumptions, targeting and reliability) of the SWLS in a sample of people with Parkinson's disease (PD).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)164-170
TidskriftActa Neurologica Scandinavica
Volym132
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Psychometric properties of the Satisfaction With Life Scale in Parkinson's disease.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här