Ptiliidae of the Maritime Provinces of Canada (Coleoptera): new records and bionomic notes

Christopher G. Majka, Mikael Sörensson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Ptiliidae of the Maritime Provinces of Canada (Coleoptera): new records and bionomic notes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agricultural and Biological Sciences