Public diplomacy at Arab embassies: Fighting an uphill battle.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)21-42
TidskriftInternational Journal of Strategic Communication
DOI
StatusPublished - 2013
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationsvetenskap

Citera det här