Public water and sewerage investments and the urban mortality decline in Sweden 1875–1930

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Public water and sewerage investments and the urban mortality decline in Sweden 1875–1930”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap