Pulsações Dilatadas:: extended interpretation: A new way of conceiving music interpretation

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pulsações Dilatadas:: extended interpretation: A new way of conceiving music interpretation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.