Purification of papain from Carica papaya latex: Aqueous two-phase extraction versus two-step salt precipitation

Sarote Nitsawang, Rajni Hatti-Kaul, Pawinee Kanasawuda

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Purification of papain from Carica papaya latex: Aqueous two-phase extraction versus two-step salt precipitation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar