Pursuing a Circular Economy in the Danish Waste Sector: Scale and Transition Dynamics in Transformative Innovation Policy

Bidragets översatta titel : Strävan efter en cirkulär ekonomi i den danska avfallssektorn: Scale och Transition Dynamics i transformativ innovationspolitik.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

159 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Det övergripande syftet med denna avhandling är att främja den konceptuella förståelsen av transformativ innovationspolitik genom empirisk forskning med fokus på omställningen till en cirkulär ekonomi i den danska avfallssektorn. Under detta breda syfte handlar avhandlingen mer specifikt om att utforska frågor relaterade till geografi i transformativ innovationspolitik samt såkallad övergångsdynamik (eng. transition dynamics) i sociotekniska systemförändringar. Avhandlingen adresserar tre övergripande forskningsfrågor. Först, hur överensstämmer det teoretiska antagandet att transformativ innovationspolitik bäst bedrivs på regional/kommunal nivå med den aktuella utvecklingen inom den flernivåstyrning (eng. multi-scalar organization) av den danska avfallssektorn som avser att stimulera främjandet av en cirkulär ekonomi? För det andra, hur kan förståelse för övergångsdynamik utvecklas så att den tar höjd för strukturella variationer inom olika sektorer? Och för det tredje, hur kan empiriska insikter från den danska avfallssektorn illustrera och belysa denna alternativa förståelse av övergångsdynamik?

När det gäller dessa frågor ger avhandlingen två viktiga bidrag. Först, baserat på en analys av den danska avfallshanteringen, utvecklar denna avhandling ett nytt konceptuellt förhållningssätt till flernivåstyrning av transformativ innovationspolitik. Detta konceptuella förhållningssätt bygger på ett konstruktivistiskt begrepp av skala (eng. scale). För det andra utvecklar denna avhandling ett konceptuellt förhållningssätt till att studera övergångsdynamik som tar höjd för strukturell variation inom olika sektorer.
Bidragets översatta titel Strävan efter en cirkulär ekonomi i den danska avfallssektorn: Scale och Transition Dynamics i transformativ innovationspolitik.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Kulturgeografi och ekonomisk geografi
Handledare
  • Rekers, Josephine, handledare
  • Hansen, Teis, handledare, Extern person
Sponsorer för avhandling
Tilldelningsdatum2023 jan. 27
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-490-1
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-489-5
StatusPublished - 2022 dec. 14

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2022-01-27
Time: 13:00
Place: Världen, Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund
External reviewer(s)
Name: Rohracher, Harald
Title: Professor
Affiliation: University of Linköping
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Social och ekonomisk geografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Strävan efter en cirkulär ekonomi i den danska avfallssektorn: Scale och Transition Dynamics i transformativ innovationspolitik.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här