Pushing diffusion MRI towards new dimensions

Joao Martins

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

159 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pushing diffusion MRI towards new dimensions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap