Putting relational thinking to work in sustainability science–reply to Raymond et al.

Simon West, L. Jamila Haider, Sanna Stålhammar, Stephen Woroniecki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Putting relational thinking to work in sustainability science–reply to Raymond et al.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap