PVC flooring at home and development of asthma among young children in Sweden, a 10-year follow-up

H. Shu, Bo A Jönsson, M. Larsson, E. Nanberg, C. -G. Bornehag

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

36 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”PVC flooring at home and development of asthma among young children in Sweden, a 10-year follow-up”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap