Pyrroloquinoline quinone glucose dehydrogenase adopted in thermometric analysis for enhancement of glucose determination

Weihong Xie, Leif Bülow, Bin Xie

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pyrroloquinoline quinone glucose dehydrogenase adopted in thermometric analysis for enhancement of glucose determination”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar