QM/MM study of the insertion of metal ion into protoporphyrin IX by ferrochelatase

Yaxue Wang, Yong Shen, Ulf Ryde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”QM/MM study of the insertion of metal ion into protoporphyrin IX by ferrochelatase”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar