QSRR analysis of β-lactam antibiotics on a penicillin G targeted MIP stationary phase.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
164 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The imprinting factors of the β-lactam antibiotics penicillin V, methicillin, nafcillin, oxacillin, cloxacillin, dicloxacillin, and piperacillin on a poly(methacrylic acid-co-trimethylolpropane trimethacrylate) molecularly imprinted stationary phase targeted for penicillin G were correlated with molecular descriptors obtained by molecular computation. One-parameter linear regression and multivariate data analysis by principal component analysis and partial least square regression indicated that descriptors associated with molecular topology, shape, size, and volume were highly correlated with the imprinting factor and influential on the derived models.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3087-3096
TidskriftAnalytical and Bioanalytical Chemistry
Volym398
Utgåva7
DOI
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Analytisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”QSRR analysis of β-lactam antibiotics on a penicillin G targeted MIP stationary phase.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här