Quality of life in adult patients with haemophilia - a single centre experience from Sweden.

Karin Lindvall, S Von Mackensen, Erik Berntorp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quality of life in adult patients with haemophilia - a single centre experience from Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap