Quality requirements in industrial practice - an extended interview study at eleven companies

Richard Berntsson Svensson, Tony Gorschek, Björn Regnell, Richard Torkar, Ali Shahrokni, Robert Feldt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

52 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quality requirements in industrial practice - an extended interview study at eleven companies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap