Quantification of the size, 3D location and velocity of burning iron particles in premixed methane flames using high-speed digital in-line holography

Jianqing Huang, Shen Li, Weiwei Cai, Yong Qian, Edouard Berrocal, Marcus Aldén, Zhongshan Li

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantification of the size, 3D location and velocity of burning iron particles in premixed methane flames using high-speed digital in-line holography”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi