Quantified small bowel motility in patients with ulcerative colitis and gastrointestinal symptoms: a pilot study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantified small bowel motility in patients with ulcerative colitis and gastrointestinal symptoms: a pilot study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap