Quantifying extracellular matrix turnover in human lung scaffold cultures

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantifying extracellular matrix turnover in human lung scaffold cultures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap