Quantifying extracellular matrix turnover in human lung scaffold cultures

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)

Sökresultat