Quantifying extracellular matrix turnover in human lung scaffold cultures

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat