Quantifying male attractiveness and mating behaviour through phenotypic size manipulation in the trinidadian guppy, Poecilia reticulata

K Magellan, Lars Pettersson, A E Magurran

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

45 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantifying male attractiveness and mating behaviour through phenotypic size manipulation in the trinidadian guppy, Poecilia reticulata”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi